Поступак Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Србије

DATUM OBJAVE : 04, 2023

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштоване колеге,

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној 10.02.2023. године донео је одлуку за покретање поступка Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Србије и формирао Комисију за измену Статута коју чине представници свих адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије из Управног одбора.

Комисија је одржала први састанак 08.04.2023. године и једногласно донела одлуку да се позову сви адвокати ради достављања образложених предлога за Измене и допуне Статута.

Овим путем се позивају све адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије да своје образложене предлоге за Измену и допуну Статута Адвокатске коморе Србије доставе на адресу Дечанска 13, Београд, или на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com, као и да позив адвокатима за достављање образложених предлога Измене Статута Адвокатске коморе Србије.

Наредни састанак Комисије заказан је за 27.05.2023. године.

С поштовањем,

Адвокатска комора Србије
Дечанска 13/I спрат, Београд, Србија
тел +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail: a.k.srbije@gmail.com / office@aks.org.rs

Отвори објаву

Јавна расправа о Нацрту тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката

DATUM OBJAVE : 04, 2023

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштоване колеге,

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници која је одржана 01.04.2023. године утврдио је Нацрт тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, који се упућује на јавну расправу.

Јавна расправа сагласано одредби члана 305. став 3. Статута Адвокатске коморе Србије траје 30 дана од дана доношења одлуке Управног одбора АKС о утврђивању Нацрта тарифе.

Позивају се адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије да евентуалне примедбе и предлоге на објављени Нацрт тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката доставе у писменом облику, закључно са 03.05.2023. године, на адресу Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13/III спрат, те да текст Нацрта тарифе објаве на интернет страницама својих адвокатских комора ради информисања адвоката са своје територије.

С поштовањем,

Јасмина Милутиновић, адвокат

Председник Адвокатске коморе Србије

Адвокатска комора Србије
Дечанска 13/I спрат, Београд, Србија
тел +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail: a.k.srbije@gmail.com / office@aks.org.rs


Отвори објаву