Одлука о именовању Комисије за полагање адвокатског испита

DATUM OBJAVE : 19.03.2024

Дана 18.03.2024. године

Управни одбор је на својој седници дана 18.03.2024. године у Зајечару, а на основу члана 222. Статута Адвокатске коморе Зајечар, донео следећу

ОДЛУКУ

О именовању-образовању Комисије за полагање адвокатског испита АК Зајечар за мандатни период 2024-2027. године

Члан 1.

Именује се – образује се Комисија за полагање адвокатског испита АК Зајечар за мандатни период 2024 – 2027. године.

Члан 2.

Комисију чине:

Председник комисије:

Небојша Грамић, адвокат из Зајечара

Заменик председника комисије:

Радиша Срејић, адвокат из Неготина

Чланови комисије:

Весна Бланић, адвокат из Зајечара

Горан Сајевић, адвокат из Зајечара

Заменици чланова Комисије:

Миомир Ралевић, адвокат из Мајданпека

Живота Стојановић, адвокат из КњажевцаОригинални документ можете преузети у PDF формату кликом на назначено поље.

Отвори објаву

Одлука о расписивању Избора Председника, Потпредседника Адвокатске коморе Србије

DATUM OBJAVE : 12.09.2023

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштовани,

У прилогу Вам достављамо одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 633/23 од 09.09.2023. године о расписивању Избора за избор Председника и Потпредседника Адвокатске коморе Србије и одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 634/23 од 09.09.2023. године о расписивању Допунских избора за избор члана Надзорног одбора и два Заменика дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије.

Потребно је да са одлукама Управног одбора Адвокатске коморе Србије упознате чланове ваше коморе у најкраћем могућем року, како би сви рокови предвиђени Статутом Адвокатске коморе Србије били испоштовани.

С поштовањем,

Адвокатска комора Србије
Дечанска 13/I спрат, Београд, Србија
тел +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail: a.k.srbije@gmail.com / office@aks.org.rs


Отвори објаву

Тарифа о наградама и накнадама за рад адвоката

DATUM OBJAVE : 02.06.2023

Поштоване колеге,

У прилогу Вам достављамо званичну документацију повезану са Тарифама награда и накнада за рад адвоката донету од стране Адвокатске коморе Србије која ступа на снагу датума 03.06.2023 године.

Оригиналну документацију можете преузети у целости у вашем Веб претраживачу кликом на одвојени одељак на дну званичне објаве.


Отвори објаву