Одлука о плаћању осигурања

Објављено : 17.04.2024

Датум 16.04.2024. године

Управни Одбор Адвокатске коморе Зајечар, на основу члана 26. Статута Адвокатске коморе Зајечар, на својој седници одржаној дана 16.04.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

О плаћању полисе обавезног осигурања адвоката АК Зајечар од професионалне одговорности, за период 17.05.2024. – 17.05.2025. године

Члан 1.

Адвокатска комора Зајечар, платиће из својих средстава, износ полисе за обавезно осигурање адвоката од професионалне одговорности, за период од 17.05.2024. до 17.05.2024. године, за све адвокате чланове АК Зајечар, који су уписани у Именик адвоката АК Зајечар до 17.05.2024. године. а који су измирили своје обавезе, по основу чланарине према АК Зајечар, закључно са априлом 2024. године.


Званични документ у оригиналној форми можете преузети у PDF формату кликом на поње изнад.