Одлука о именовању Комисије за полагање адвокатског испита

Објављено : 19.03.2024

Дана 18.03.2024. године

Управни одбор је на својој седници дана 18.03.2024. године у Зајечару, а на основу члана 222. Статута Адвокатске коморе Зајечар, донео следећу

ОДЛУКУ

О именовању-образовању Комисије за полагање адвокатског испита АК Зајечар за мандатни период 2024-2027. године

Члан 1.

Именује се – образује се Комисија за полагање адвокатског испита АК Зајечар за мандатни период 2024 – 2027. године.

Члан 2.

Комисију чине:

Председник комисије:

Небојша Грамић, адвокат из Зајечара

Заменик председника комисије:

Радиша Срејић, адвокат из Неготина

Чланови комисије:

Весна Бланић, адвокат из Зајечара

Горан Сајевић, адвокат из Зајечара

Заменици чланова Комисије:

Миомир Ралевић, адвокат из Мајданпека

Живота Стојановић, адвокат из КњажевцаОригинални документ можете преузети у PDF формату кликом на назначено поље.