Одлука о чланарини

Објављено : 17.04.2024

Датум 16.04.2024. године

Управни Одбор Адвокатске коморе Зајечар је на основу члана 32 и члана 65. став 1. тачка 15. Закона о адвокатури и члана 230 Статута Адвокатске коморе Зајечар на својој седници одржаној дана 16.04.2024. године донео следећу

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА МЕСЕЧНЕ ЧЛАНАРИНЕ АДВОКАТА АК ЗАЈЕЧАР

Члан 1.

Утврђује се висина чланарине за адвокате уписане у именик адвоката АК Зајечар у месечном износу од 3.000,00 динара.

Члан 2.

Ова одлука примењиваће се од 01.05.2024. године.

Члан 3.

Чланарина доспева до 15-ог у месецу за текући месец.

Члан 4.

Адвокати који су пре доношења ове Одлуке измирили унапред обавезе по основу чланарине уплатама досадашњег износа месечне чланарине за наредне месеце почев од маја 2024. године и надаље, неће се фактурисати разлика у висини чланарине применом ове Одлуке.

Овом одлуком престаје да важи Одлука број 85/14 од 05.06.2014. године


Оригиналну документацију можете преузети кликом на назначено поље изнад.