Позив за редовну годишњу седницу скупштине

Објављено : 08.05.2024

Дана 10.05.2024. године

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АК ЗАЈЕЧАР

На основу члана 19. Статута АК Зајечар као и Одлуке Управног одбор са седнице од 24.01.2024. године

заказујем

59. РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗАЈЕЧАР

На дан 18.05.2024. године (субота) са почетком у 12 часова.

Седница ће се одржати у ВЕЛИКОЈ САЛИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Отварање седнице, избор радног преставништва, записничара и два оверача записника,
  2. Извештај о раду Управног одбора са финансијским извештајем о приходима и расходима коморе за пословну 2023. годину
  3. Извештај дисциплинских органа АК Зајечар: а) Извештај дисциплинског тужиоца, б) Извештај о раду дисциплинског суда
  4. Усвајање Правилника фонда солидарне помоћи АК Зајечар
  5. Додела награда и признања АК Зајечар
  6. Разно

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗАЈЕЧАР

Миодраг Николов, адвокат


Оригиналну документацију можете преузети у PDF формату кликом на назначено поље изнад.