Одлука о прихватању понуде

Објављено : 17.04.2024

Датум 16.04.2024. године

Управни Одбор Адвокатске коморе Зајечар, на основу члана 26. Статута Адвокатске коморе Зајечар, на својој седници одржаној дана 16.04.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

О прихватању понуде за обавезно осигурање адвоката од професионалне одговорности за период 17.05.2024. – 17.05.2025. године.

Члан 1.

Прихвата се понуда осигуравајуће куће “ДДОР Нови Сад”, за обавезно осигурање адвоката од професионалне одговорности, на период од 17.05.2024.17.05.2024. године.


Оригинални примерак документације можете преузети кликом на поње изнад.