Правилник о раду фонда солидарне помоћи адвоката

Објављено : 09.05.2024

Датум 07.05.2024. године

На основу одредби из чланова 26 став 1 тачка 3 и члана 233 став 1 Статута АК Зајечар и Одлуке Скупштине Адвокатске коморе Зајечар са 46 седнице Редовне Годишње Скупштине АК Зајечар одржане 25.05.2019. године, у Неготину, Управни одбор Адвокатске коморе Зајечар на седници одржаној дана 07. маја 2024. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о раду фонда солидарне помоћи адвоката Адвокатске коморе Зајечар

Молимо Вас да званични документ са свим неопходним информацијама преузмете у целости кликом на поље испод. Овај Правилник ступа на снагу 01.06.2024. године.