Адвокатска комора

Зајечар

Адвокатска комора

Зајечар

Text Box: Насловна
Text Box: Насловна
Text Box: Историјат
Text Box: Историјат
Text Box: Организација
Text Box: Организација
Text Box: Чланови
Text Box: Чланови
Text Box: Вести
Text Box: Вести
Text Box: Линкови
Text Box: Линкови
Text Box: Документација
Text Box: Документација
Text Box: Важећи Статут адвокатске коморе Зајечар
Text Box: ЗАПИСНИК Са 1. седнице УО АК Зајечар од 12.06.2013. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 2. седнице УО АК Зајечар од 11.07.2013. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 3. седнице УО АК Зајечар од 12.09.2013. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 4. седнице УО АК Зајечар од 3.10.2013. године у Зајечару

Седнице УО Адвокатске коморе Зајечар одржане у 2013. години

Text Box: ЗАПИСНИК Са 5. седнице УО АК Зајечар од 15.10.2013. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 6. седнице УО АК Зајечар од 19.11.2013. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 7. седнице УО АК Зајечар од 9.12.2013. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 8. седнице УО АК Зајечар од 16.12.2013. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 9. седнице УО АК Зајечар од 30.12.2013. године у Зајечару

Седнице УО Адвокатске коморе Зајечар одржане у 2014. години

Text Box: ЗАПИСНИК Са 10. седнице УО АК Зајечар од 17.1.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 11. седнице УО АК Зајечар од 13.2.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 12. седнице УО АК Зајечар од 10.3.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 13. седнице УО АК Зајечар од 25.3.2014. године у Зајечару 
Text Box: ОДЛУКА донета на 12. седници

На седници УО АК Зајечар одржаној 10.04.2014. године евидентиран је захтев адвокатског приправника Марине Ристић из Неготина за упис у Именик адвоката АК Зајечар поднет дана 10.04.2014. године и о  њему ће бити одлучивано на следећој седници УО АК Зајечар .

Text Box: Захтев адвокатског приправника Марине Ристић из Неготина 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 14. седнице УО АК Зајечар од 10.4.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 15. седнице УО АК Зајечар од 24.4.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 16. седнице УО АК Зајечар од 8.5.2014. године у Зајечару 
Text Box: ОДЛУКЕ донете на седници од 5.6.2014. године
Text Box: ЗАПИСНИК Са 17. седнице УО АК Зајечар од 5.6.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 18. седнице УО АК Зајечар од 4.9.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 19. седнице УО АК Зајечар од 24.9.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 20. седнице УО АК Зајечар од 16.10.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 21. седнице УО АК Зајечар од 29.10.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 22. седнице УО АК Зајечар од 7.11.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 23. седнице УО АК Зајечар од 18.11.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 24. седнице УО АК Зајечар од 25.11.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 25. седнице УО АК Зајечар од 17.12.2014. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 26. седнице УО АК Зајечар од 25.12.2014. године у Зајечару

Распоред дежурстава у 2019. години

Text Box: ЗАПИСНИК Са 27. седнице УО АК Зајечар од 13.1.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 29. седнице УО АК Зајечар од 3.2.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 30. седнице УО АК Зајечар од 5.3.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 31. седнице УО АК Зајечар од 18.3.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 28. седнице УО АК Зајечар од 28.1.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 32. седнице УО АК Зајечар од 1.4.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 33. седнице УО АК Зајечар од 20.4.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 34. седнице УО АК Зајечар од 15.5.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 35. седнице УО АК Зајечар од 22.5.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 36. седнице УО АК Зајечар од 11.6.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 37. седнице УО АК Зајечар од 23.7.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 38. седнице УО АК Зајечар од 12.8.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 39. седнице УО АК Зајечар од 31.8.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 40. седнице УО АК Зајечар од 24.9.2015. године у Бору 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 41. седнице УО АК Зајечар од 15.10.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 42. седнице УО АК Зајечар од 22.10.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 43. седнице УО АК Зајечар од 29.10.2015. године у Зајечару 
Text Box: Закључак донет на 44. седници
Text Box: ЗАПИСНИК Са 44. седнице УО АК Зајечар од 12.11.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 45. седнице УО АК Зајечар од 23.11.2015. године 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 46. седнице УО АК Зајечар од 29.11.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 47. седнице УО АК Зајечар од 5.12.2015. године у Зајечару

Седнице УО Адвокатске коморе Зајечар одржане у 2015. години

Спискови адвоката за одбрану по службеној дужности Виши суд Зајечар и ВЈТ Зајечар

(1-35- прва група, 36-70- друга група, 71-106- трећа група)

СПИСАК - Виши суд и ВЈТ Зајечар

Списак за одбрану по службеној дужности Основни суд Зајечар, ОЈТ Зајечар и Бољевац

(1-22- прва група, 23-44 друга група, 45-66 трећа група)

СПИСАК - Основни суд Зајечар, ОЈТ Зајечар, Бољевац

Списак за одбрану по службеној дужности Основни суд Неготин, ОЈТ Неготин и Кладово

(1-15- прва група, 16-30- друга група, 31-45- трећа група)

СПИСАК - Основни суд Неготин, ОЈТ Неготин,

Списак за одбрану по службеној дужности Виши суд у Неготину и ВЈТ Неготин

(1-17- прва група, 18-34- дуга група, 35-51- трећа група)

СПИСАК - Виши суд Неготин и ВЈТ Неготин

Списак адвоката за одбрану по службеној дужности Основни суд Бор ОЈТ Бор

(1-10- прва група, 11-20- дуга група, 21-30- трећа група)

СПИСАК - Основни суд Бор, ОЈТ Бор

Списак адвоката за одбрану по службеној дужности

 

СПИСАК - Књажевац

 

СПИСАК - Мајданпек

 

СПИСАК - Сокобања

 

Text Box: ЗАПИСНИК Са 48. седнице УО АК Зајечар од 10.12.2015. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 49. седнице УО АК Зајечар од 22.12.2015. године у Зајечару

Документација - Заступање по службеној дужности у 2015

(документација прибављена од Основног суда у Зајечару, Вишег суда у Зајечару, Полицијске управе у Зајечару, Основног јавног тужилаштва у Зајечару и Вишег јавног тужилаштва у Зајечару а на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја)

Text Box: ЗАПИСНИК Са 50. седнице УО АК Зајечар од 18.1.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 52. седнице УО АК Зајечар од 9.2.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 53. седнице УО АК Зајечар од 10.3.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 51. седнице УО АК Зајечар од 4.2.2016. године у Зајечару

Седнице УО Адвокатске коморе Зајечар одржане у 2016. години

Text Box: ЗАПИСНИК Са 54. седнице УО АК Зајечар од 17.3.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 55. седнице УО АК Зајечар од 14.4.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 56. седнице УО АК Зајечар од 11.5.2016. године у Брестовачкој бањи 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 57. седнице УО АК Зајечар од 26.5.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 58. седнице УО АК Зајечар од 6.6.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 59. седнице УО АК Зајечар од 30.6.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 60. седнице УО АК Зајечар од 25.8.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 61. седнице УО АК Зајечар од 7.9.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 62. седнице УО АК Зајечар од 6.10.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 63. седнице УО АК Зајечар од 13.10.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 64. седнице УО АК Зајечар од 17.10.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 65. седнице УО АК Зајечар од 26.10.2016. године у Зајечару 
Text Box: Стари Статут адвокатске коморе Зајечар
Text Box: Одлука о отпочињању изборног поступка 2017
Text Box: ЗАПИСНИК Са 66. седнице УО АК Зајечар од 3.11.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 67. седнице УО АК Зајечар од 17.11.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 68. седнице УО АК Зајечар од 8.12.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 69. седнице УО АК Зајечар од 27.12.2016. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 70. седнице УО АК Зајечар од 1.2.2017. године у Зајечару

Седнице УО Адвокатске коморе Зајечар одржане у 2017. години

Text Box: ЗАПИСНИК Са 71. седнице УО АК Зајечар од 8.2.2017. године у Зајечару 
Text Box: Записник са пете седнице Изборне комисије АК Зајечар од 8.6. 2017.г.
Text Box: Записник са Изборне скупштине од 20.5. 2017.г.
Text Box: Одлука о ослобађању од накнаде за полагање адвокатског испита од 29.8.2017.г.
Text Box: ЗАПИСНИК Са 72. седнице УО АК Зајечар од 20.2.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 73. седнице УО АК Зајечар од 22.2.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 74. седнице УО АК Зајечар од 1.3.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 75. седнице УО АК Зајечар од 13.3.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 76. седнице УО АК Зајечар од 6.4.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 77. седнице УО АК Зајечар од 26.4.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 78. седнице УО АК Зајечар од 9.5.2017. године у Балашевић - Ртањ 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 79. седнице УО АК Зајечар од 31.5.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 1. седнице УО АК Зајечар од 1.6.2017. године у Рогљеву 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 2. седнице УО АК Зајечар од 3.7.2017. године (телефонска седница) 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 3. седнице УО АК Зајечар од 6.7.2017. године (телефонска седница) 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 4. седнице УО АК Зајечар од 29.8.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 5. седнице УО АК Зајечар од 13.9.2017. године(телефонска седница) 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 6. седнице УО АК Зајечар од 26.9.2017. године у Зајечару 
Text Box: Одлука о адвокатском испиту од 8.10.2017.г.
Text Box: ЗАПИСНИК Са 7. седнице УО АК Зајечар од 8.10.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 8. седнице УО АК Зајечар од 1.11.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 9. седнице УО АК Зајечар од 30.11.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 10. седнице УО АК Зајечар од 26.12.2017. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 12. седнице УО АК Зајечар од 8.2.2018. године у Бору

Седнице УО Адвокатске коморе Зајечар одржане у 2018. години

Text Box: ЗАПИСНИК Са 13. седнице УО АК Зајечар од 6.3.2018. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 14. седнице УО АК Зајечар од 12.3.2018. године - Телефонска 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 11. седнице УО АК Зајечар од 18.1.2018. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 15. седнице УО АК Зајечар од 12.4.2018. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 16. седнице УО АК Зајечар од 20.4.2018. године - Телефонска 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 17. седнице УО АК Зајечар од 10.5.2018. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 18. седнице УО АК Зајечар од 15.5.2018. године у Зајечару 
Text Box: Одлука о отпочињању ванредних избора 12.6.2018.г.
Text Box: Одлука о расписивању ванредних избора 12.6.2018.г.
Text Box: Записник Изборне комисије АК Зајечар од 27.8.2018.г.
Text Box: ЗАПИСНИК Са 19. седнице УО АК Зајечар од 12.6.2018. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 20. седнице УО АК Зајечар од 29.7.2018. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 21. седнице УО АК Зајечар од 15.8.2018. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 22. седнице УО АК Зајечар од 13.9.2018. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 23. седнице УО АК Зајечар од 18.9.2018. године (телефонска седница) 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 24. седнице УО АК Зајечар од 17.10.2018. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 25. седнице УО АК Зајечар од 7.11.2018. године у Зајечару 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 26. седнице УО АК Зајечар од 20.11.2018. године (телефонска седница) 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 27. седнице УО АК Зајечар од 12.12.2018. године у Зајечару

Седнице УО Адвокатске коморе Зајечар одржане у 2019. години

Text Box: ЗАПИСНИК Са 28. седнице УО АК Зајечар од 16.1.2019. године у Бору 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 29. седнице УО АК Зајечар од 13.2.2019. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 30. седнице УО АК Зајечар од 20.2.2019. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 31. седнице УО АК Зајечар од 19.3.2019. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 32. седнице УО АК Зајечар од 27.3.2019. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 33. седнице УО АК Зајечар од 23.4.2019. године у Неготину
Text Box: ЗАПИСНИК Са 34. седнице УО АК Зајечар од 10.5.2019. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 35. седнице УО АК Зајечар од 30.5.2019. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 36. седнице УО АК Зајечар од 12.6.2019. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 37. седнице УО АК Зајечар од 25.6.2019. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 38. седнице УО АК Зајечар од 30.7.2019. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 39. седнице УО АК Зајечар од 12.8.2019. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 40. седнице УО АК Зајечар од 10.9.2019. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 41. седнице УО АК Зајечар од 15.10.2019. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 42. седнице УО АК Зајечар од 28.11.2019. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 43. седнице УО АК Зајечар од 16.12.2019. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 44. седнице УО АК Зајечар од 26.02.2020. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 45. седнице УО АК Зајечар од 02.03.2020. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 46. седнице УО АК Зајечар од 28.04.2020. године (телефонска)

Седнице УО Адвокатске коморе Зајечар одржане у 2020. години

Text Box: Одлука о осигурању у 2020.години 
Text Box: ЗАПИСНИК Са 47. седнице УО АК Зајечар од 28.05.2020. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 48. седнице УО АК Зајечар од 9.06.2020. године (телефонска)
Text Box: Образац 1 - Образац пријаве (утврђивање накнаде за заштиту животне средине)
Text Box: Акт о процени ризика АКЗ
Text Box: Правилник безбедности АКЗ
Text Box: Правилник безбедности комуникација АКЗ
Text Box: ЗАПИСНИК Са 49. седнице УО АК Зајечар од 25.06.2020. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 50. седнице УО АК Зајечар од 7.07.2020. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 51. седнице УО АК Зајечар од 22.07.2020. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 52. седнице УО АК Зајечар од 12.08.2020. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 53. седнице УО АК Зајечар од 28.08.2020. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 54. седнице УО АК Зајечар од 9.09.2020. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 55. седнице УО АК Зајечар од 7.10.2020. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 56. седнице УО АК Зајечар од 20.10.2020. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 57. седнице УО АК Зајечар од 3.11.2020. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 58. седнице УО АК Зајечар од 17.11.2020. године (телефонска)
Text Box: ЗАПИСНИК Са 59. седнице УО АК Зајечар од 17.12.2020. године (телефонска)
Text Box: Одлука о почетку изборног процеса за избор носилаца функција и чланова органа Адвокатске коморе Зајечар за мандатни период 2021-2025 године

Седнице УО Адвокатске коморе Зајечар одржане у 2021. години

Text Box: ЗАПИСНИК Са 60. седнице УО АК Зајечар од 25.1.2021. године у Зајечару
Text Box: Одлука о расписивању избора за избор носилаца функција и чланова органа Адвокатске коморе Зајечар за мандатни период 2021-2025 године
Text Box: Одлука о осигурању за период 17.5.2021. до 17.5.2022-године
Text Box: Одлука о допунским изборима за мандатни период 2021-2025.година
Text Box: ЗАПИСНИК Са 61. седнице УО АК Зајечар од 22.2.2021. године у Зајечару
Text Box: ЗАПИСНИК Са 62. седнице УО АК Зајечар од 26.3.2021. године у Зајечару
Text Box: 53. изборна скупштина (мандатни период 2021-2025)
Text Box: Потврђена листа кандидата за представнике у Скупштини АКЗ(мандатни период 2021-2025)
Text Box: Записник изборне комисије са изборне скупштине
Text Box: Записник изборне комисије
Text Box: Потврђена листа за избор органа
Text Box: ЗАПИСНИК Са 63. седнице УО АК Зајечар од 27.4.2021. године у Зајечару
Text Box: Записник изборне комисије са изборне Скупштине АКЗ