Одлука о расписивању Избора Председника, Потпредседника Адвокатске коморе Србије

Објављено : 12.09.2023

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштовани,

У прилогу Вам достављамо одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 633/23 од 09.09.2023. године о расписивању Избора за избор Председника и Потпредседника Адвокатске коморе Србије и одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 634/23 од 09.09.2023. године о расписивању Допунских избора за избор члана Надзорног одбора и два Заменика дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије.

Потребно је да са одлукама Управног одбора Адвокатске коморе Србије упознате чланове ваше коморе у најкраћем могућем року, како би сви рокови предвиђени Статутом Адвокатске коморе Србије били испоштовани.

С поштовањем,

Адвокатска комора Србије
Дечанска 13/I спрат, Београд, Србија
тел +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail: a.k.srbije@gmail.com / office@aks.org.rs