Актуелне вести

У овој секцији се налазе све актуелне новости као и постављена јавно доступна пратећа документација повезана са радом коморе.


Поступак Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Србије

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 04, 2023

Најновију одлуку повезану са покретањем поступка Измене и допуне Статута АК Србије можете пронаћи у овом одељку.

Otvori objavu

Јавна расправа о Нацрту тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 04, 2023

Званични позив АК Србије на учешће у јавној расправи о Нацрту тариге о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.

Otvori objavu

Одлука о обавезном осигурању адвоката од професионалне одговорности

ДАТУМ ОБЈАВЕ: 03, 2023

Најновија одлука Адвокатске коморе Зајечар повезана са обавезним осигурањем адвоката од професионалне одговорности.

Otvori objavu