Поступак Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Србије

Објављено : 18.04.2023

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштоване колеге,

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној 10.02.2023. године донео је одлуку за покретање поступка Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Србије и формирао Комисију за измену Статута коју чине представници свих адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије из Управног одбора.

Комисија је одржала први састанак 08.04.2023. године и једногласно донела одлуку да се позову сви адвокати ради достављања образложених предлога за Измене и допуне Статута.

Овим путем се позивају све адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије да своје образложене предлоге за Измену и допуну Статута Адвокатске коморе Србије доставе на адресу Дечанска 13, Београд, или на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com, као и да позив адвокатима за достављање образложених предлога Измене Статута Адвокатске коморе Србије.

Наредни састанак Комисије заказан је за 27.05.2023. године.

С поштовањем,

Адвокатска комора Србије
Дечанска 13/I спрат, Београд, Србија
тел +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail: a.k.srbije@gmail.com / office@aks.org.rs