Одлука о укидању плаћања накнаде за полагање адвокатског испита

Објављено : 26.10.2022

Управни одбор Адвокатске коморе Зајечар је дана 24.10.2022 године донео следећу:

ОДЛУКУ

О укидању Одлуке УО АК Зајечар број 92/17 о ослобађању плаћања накнаде за полагање адвокатског испита за све приправнике АК Зајечар, пред испитном Комисијом за полагање адвокатског испита АК Зајечар, који су цео приправнички стаж одрадили у АК Зајечар.


Укида се Одлука УО АК Зајечар, број 92/17 од 29.08.2017. године, о ослобађању плаћања накнаде за полагање Адвокатског испита, пред испитном Комисијом за полагање адвокатског испита АК Зајечар, свим адвокатским приправницима АК Зајечар који су цео приправнички стаж одрадили у АК Зајечар.

Оригинал документ можете преузети кликом на линк испод.