Правилник о раду фонда солидарне помоћи адвоката

DATUM OBJAVE : 09.05.2024

Датум 07.05.2024. године

На основу одредби из чланова 26 став 1 тачка 3 и члана 233 став 1 Статута АК Зајечар и Одлуке Скупштине Адвокатске коморе Зајечар са 46 седнице Редовне Годишње Скупштине АК Зајечар одржане 25.05.2019. године, у Неготину, Управни одбор Адвокатске коморе Зајечар на седници одржаној дана 07. маја 2024. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о раду фонда солидарне помоћи адвоката Адвокатске коморе Зајечар

Молимо Вас да званични документ са свим неопходним информацијама преузмете у целости кликом на поље испод. Овај Правилник ступа на снагу 01.06.2024. године.


Отвори објаву

Позив за редовну годишњу седницу скупштине

DATUM OBJAVE : 08.05.2024

Дана 10.05.2024. године

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АК ЗАЈЕЧАР

На основу члана 19. Статута АК Зајечар као и Одлуке Управног одбор са седнице од 24.01.2024. године

заказујем

59. РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗАЈЕЧАР

На дан 18.05.2024. године (субота) са почетком у 12 часова.

Седница ће се одржати у ВЕЛИКОЈ САЛИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Отварање седнице, избор радног преставништва, записничара и два оверача записника,
  2. Извештај о раду Управног одбора са финансијским извештајем о приходима и расходима коморе за пословну 2023. годину
  3. Извештај дисциплинских органа АК Зајечар: а) Извештај дисциплинског тужиоца, б) Извештај о раду дисциплинског суда
  4. Усвајање Правилника фонда солидарне помоћи АК Зајечар
  5. Додела награда и признања АК Зајечар
  6. Разно

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗАЈЕЧАР

Миодраг Николов, адвокат


Оригиналну документацију можете преузети у PDF формату кликом на назначено поље изнад.

Отвори објаву

Одлука о чланарини

DATUM OBJAVE : 17.04.2024

Датум 16.04.2024. године

Управни Одбор Адвокатске коморе Зајечар је на основу члана 32 и члана 65. став 1. тачка 15. Закона о адвокатури и члана 230 Статута Адвокатске коморе Зајечар на својој седници одржаној дана 16.04.2024. године донео следећу

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА МЕСЕЧНЕ ЧЛАНАРИНЕ АДВОКАТА АК ЗАЈЕЧАР

Члан 1.

Утврђује се висина чланарине за адвокате уписане у именик адвоката АК Зајечар у месечном износу од 3.000,00 динара.

Члан 2.

Ова одлука примењиваће се од 01.05.2024. године.

Члан 3.

Чланарина доспева до 15-ог у месецу за текући месец.

Члан 4.

Адвокати који су пре доношења ове Одлуке измирили унапред обавезе по основу чланарине уплатама досадашњег износа месечне чланарине за наредне месеце почев од маја 2024. године и надаље, неће се фактурисати разлика у висини чланарине применом ове Одлуке.

Овом одлуком престаје да важи Одлука број 85/14 од 05.06.2014. године


Оригиналну документацију можете преузети кликом на назначено поље изнад.

Отвори објаву