Одлука о чланарини

DATUM OBJAVE : 17.04.2024

Датум 16.04.2024. године

Управни Одбор Адвокатске коморе Зајечар је на основу члана 32 и члана 65. став 1. тачка 15. Закона о адвокатури и члана 230 Статута Адвокатске коморе Зајечар на својој седници одржаној дана 16.04.2024. године донео следећу

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА МЕСЕЧНЕ ЧЛАНАРИНЕ АДВОКАТА АК ЗАЈЕЧАР

Члан 1.

Утврђује се висина чланарине за адвокате уписане у именик адвоката АК Зајечар у месечном износу од 3.000,00 динара.

Члан 2.

Ова одлука примењиваће се од 01.05.2024. године.

Члан 3.

Чланарина доспева до 15-ог у месецу за текући месец.

Члан 4.

Адвокати који су пре доношења ове Одлуке измирили унапред обавезе по основу чланарине уплатама досадашњег износа месечне чланарине за наредне месеце почев од маја 2024. године и надаље, неће се фактурисати разлика у висини чланарине применом ове Одлуке.

Овом одлуком престаје да важи Одлука број 85/14 од 05.06.2014. године


Оригиналну документацију можете преузети кликом на назначено поље изнад.

Отвори објаву

Одлука о прихватању понуде

DATUM OBJAVE : 17.04.2024

Датум 16.04.2024. године

Управни Одбор Адвокатске коморе Зајечар, на основу члана 26. Статута Адвокатске коморе Зајечар, на својој седници одржаној дана 16.04.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

О прихватању понуде за обавезно осигурање адвоката од професионалне одговорности за период 17.05.2024. – 17.05.2025. године.

Члан 1.

Прихвата се понуда осигуравајуће куће “ДДОР Нови Сад”, за обавезно осигурање адвоката од професионалне одговорности, на период од 17.05.2024.17.05.2024. године.


Оригинални примерак документације можете преузети кликом на поње изнад.

Отвори објаву

Одлука о плаћању осигурања

DATUM OBJAVE : 17.04.2024

Датум 16.04.2024. године

Управни Одбор Адвокатске коморе Зајечар, на основу члана 26. Статута Адвокатске коморе Зајечар, на својој седници одржаној дана 16.04.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

О плаћању полисе обавезног осигурања адвоката АК Зајечар од професионалне одговорности, за период 17.05.2024. – 17.05.2025. године

Члан 1.

Адвокатска комора Зајечар, платиће из својих средстава, износ полисе за обавезно осигурање адвоката од професионалне одговорности, за период од 17.05.2024. до 17.05.2024. године, за све адвокате чланове АК Зајечар, који су уписани у Именик адвоката АК Зајечар до 17.05.2024. године. а који су измирили своје обавезе, по основу чланарине према АК Зајечар, закључно са априлом 2024. године.


Званични документ у оригиналној форми можете преузети у PDF формату кликом на поње изнад.

Отвори објаву