Одлука о престанку обуставе рада коморе

Објављено : 03.02.2022

Oдлука о престанку обуставе рада адвоката Адвокатске коморе Зајечар.

Ступа на снагу 03.02.2022. године.