Јавна расправа о Нацрту тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката

Објављено : 04.04.2023

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштоване колеге,

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници која је одржана 01.04.2023. године утврдио је Нацрт тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, који се упућује на јавну расправу.

Јавна расправа сагласано одредби члана 305. став 3. Статута Адвокатске коморе Србије траје 30 дана од дана доношења одлуке Управног одбора АKС о утврђивању Нацрта тарифе.

Позивају се адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије да евентуалне примедбе и предлоге на објављени Нацрт тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката доставе у писменом облику, закључно са 03.05.2023. године, на адресу Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13/III спрат, те да текст Нацрта тарифе објаве на интернет страницама својих адвокатских комора ради информисања адвоката са своје територије.

С поштовањем,

Јасмина Милутиновић, адвокат

Председник Адвокатске коморе Србије

Адвокатска комора Србије
Дечанска 13/I спрат, Београд, Србија
тел +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail: a.k.srbije@gmail.com / office@aks.org.rs