Адвокатска комора

Зајечар

Адвокатска комора

Зајечар

Text Box: Насловна
Text Box: Насловна
Text Box: Историјат
Text Box: Историјат
Text Box: Организација
Text Box: Организација
Text Box: Чланови
Text Box: Чланови
Text Box: Вести
Text Box: Вести
Text Box: Линкови
Text Box: Линкови
Text Box: Историјска одлука о оснивању Адвокатске коморе ЗајечарОригинални документ 
Text Box: Историјска одлука о оснивању Адвокатске коморе ЗајечарОригинални документ 
Text Box: Записник са оснивачке скупштине и статутОригинални документ 
Text Box: Записник са оснивачке скупштине и статутОригинални документ 
Text Box: Документација
Text Box: Документација
Text Box: Зајечар,27.04.2012.године


АДВОКАТСКА КОМОРА ЗАЈЕЧАРА

Оснивање Адвокатске коморе Зајечар

Поштоване колегинице и колеге, драги гости, драги пријатељи,

     Јубилеји и њихово обележавањеприлика су да се подсетимо почетака, развоја, успеха и пута који смо прешли од оснивања до данас.
     Ево већ је прошло пуних 150 година од како је кнез српски Михајло Обреновић, 28. фебруара 1862. године донео и пред Совјетом обзнанио Закон о правозаступницима. Овај акт означио је почетак "стручне" заштите права грађана пред судовима а наша професија тај дан обележава као Дан адвокатуре у Србији. Но, ваља напоменути да се адвокатура у Срба обављала много пре тог, званичног почетка, на просторима данашње Србије који су у то време били под Аустроугарском.
     Дакле адвокатура у Србији има традицију дугу већ 150 година што је јубилеј достојан поштовања. 
     Осим тога и наша комора -Адвокатска комора Зајечар ове године слави јубилеј 40 година од оснивања. Прилика је то да се подсетимо ,као је наша комора настала,како се наша комора развијала, изграђивала своју структуру те како се кретао број њених чланова и имена адвоката који су поставили темеље Адвокатске коморе Зајечар.
     Са развојем адвокатуре повећавао се број адвоката.Адвокатура у циљу очувања независности и самосталности морала је да решава и питање своје унутрашње организације и да за себе прибави и освоји право обављања одређених послова како се у њих не би умешао државни апарат и како би се утицај државе у овој области свео на најмању могућу меру.И може се рећи да се у томе успело па је чак и држава на нашу организацију пренела и део својих овлашћења која се тичу унутрашње организације адвокатуре,доношења одлука о пријему нових адвоката и,у овом тренутку као мало која адвокатска комора у окружењу,Адвокатска комра Србије има и овлашћење да сама доноси Тарифу којом се прописују накнаде и награде за рад адвоката.
     Међутим,временом су се послови организације адвокатуре разгранали па је било немогуће све послове обављати из једног центра- Београда.
     До 1972. године за целу територију Србије постојала је само једна комора .То је била Адвокатска Комора Србије.
     Те 1972. године у Србији су основане Адвокатске коморе по територијалном принципу.
     Адвокатска комора Зајечар основана је 30. септембра 1972. године. Оснивачка Скупштина одржана је у згради тадашњег Окружног суда а основана је за подручје Окружних судова Зајечар и Неготин. Оснивачкој Скупштини присуствовало је 19 адвокат. Скупштину је отворио најстарији адвокат, доајен зајечарске адвокатуре Драгољуб- Драги Марјановић. Колега, нажалост сада покојни Бранко Нејкић поднео је Скуппштини извештај Иницијативног одбора за оснивање  Основне адвокатске комора Зајечар и образложио потребу њеног оснивања. Скупштина је тада усвојила Одлуку о оснивању Основне Адвокстаке Комора Зајечар.
     Од оснивања до данас комором је руководило 11 председника.
     За првог председника ОАК Зајечар изабран је Костадин Јотић адвокат из Зајечара а за његовог заменика Вукоман Алексић адвоказ из Неготина. Мислим да јенаша обавеза да се подсетимо чланова тадашњег првог Управног Одбора АК Зајечар. Били су то: Станоје Ђорђевић- Миза, Бранко Нејкић, Никола Петровић, сви из Зајечара, Риста Стевановић из Бољевца и Стојан Николић из Неготина. За председника Дисциплинског суда изабран је Драгољуб-Драги Марјановић а за дисциплинског тужиоца Трипко Шумић адвокат из Кладова.
  Но да би комора отпочела са радом морала је да реши и питање пословног простора па је захваљујући разумевању тадашњег председника Окружног суда у Зајечару Владимиру Милошевићу добијена једна просторија у згради Окружног суда у којој је комора остала све до 2004. кодине када смо трајно решили то питање куповином пословног простора.Овом приликом дужни смо одати признање свим адвокатима наше коморе,који су својим личним учешћем,на основу одлуке наше Скупштине обезбедили средства за куповину пословног простора.
     Прва годишња Скупштина ОАК Зајечар одржана је 10.04.1974. године, скоро две године после оснивања коморе. Закашњење је било условљено организационим учвршћивањем и припремом предлога Статута.
     Поштовање према нашим претходницима изискује набрајање имена и датума које надам се не замара па ми дозволите да се осврнем на избор руководећих органа наше коморе.
     На другој изборној Скупштини одржаној 02.10.1976. године, за председника ОАК Зајечар изабран је Бранко Нејкић, адвокат из Зајечара, а за потпреседника Иван Рамовић адвокат из Неготина. За председника Дисциплинског суда изабран је адвокат Никола Петковић а за Дисциплинског тужиоца Живојин Денчић,обојица адвокати из Зајечара.Тада је ОАК Зајечар имала 38 уписаних адвоката у свом саставу.
     Следећа изборна Скупштина одржана је 17.11.1979. године. На њој је усвојен нови Статут коморе, за председника је изабран Станоје Ђорђевић Миза а за секретара Иван Рамовић.
     Од тада до данас одржано је неколико изборних Скупштина. Ево њиховог редоследа, а све у циљу подсећања на имена наших колега који су руководили комором, јер сматрам да то заслужују.
     Изборна Скупштина одржана 02.04.1982. године је за председника ОАК Зајечар изабрала Душана Марјановића, адвоката из Зајечара. Те године је уведен и једногодишњи мандат руковођењем комором. Следеће године, априла 1983. године за председника председништва ОАК Зајечар изабран је Иван Рамовић адвокат из Неготина.
     Дана 11.02.1984. године одржана је четврта изборна Скупштина и на њој је за председника изабран Златко Миленовић адвокат из Неготина, а за секретара Радмило Калчевић, адвокат из Зајечара. Тада смо добили и првог представника у Председништву АК Србије. Био је то Станоје Ђорђевић. Наша комора је у то време имала 46 адвоката.
     Следеће године 1985. председник Председништва наше коморе био је колега Радмило Калчевић адвокат из Зајечара.
     У марту месецу 1988. Године одржана је Изборна Скупштина ОАК Зајечар и тада је поново за председника изабран колега Радмило Калчевић а за секретара Милосав Стојиљковић, адвокат из Неготина. Дисциплински тужилац био је Петар Здравковић, а председник Дисциплинског суда сада покојни Ђорђе Спасић, адвокат из Мајданпека.
     Дана 07.04.1990. године на годишњој Скупштини ОАК Зајечар изабрано је ново председништво а за председника је изабрана наша колегиница Југослава Родић. За њу су везана два куриозитета- била је најмлађи председник једне Адвокатске коморе и прва жена председник неке Адвокатске коморе у Србији. Тако је нашој комори припао епитет авангарде у историји адвокатуре.
     У 1993. години наша комора имала је 54 адвоката и те године је за председника председништва изабран Данило Михајловић из Кладова а за секретара Мирољуб Трајковић адвокат из Зајечара. Дисциплински тужилац био је Душан Марјановић а председник Дисциплинског суда Љиљана Симоновић, адвокат из Књажевца.
     У следећем мандатном у периоду од 1997. Године до 2001. Године председник председништва ОАК зајечар био је колега Мирољуб Трајковић. Секретар је била колегиница Слободанка Станковић Стојчевић а чланови председништва су били Миодраг Ралевић, из Мајданпека, колеге Бранислав Јовановић и Миодраг Ђорђевић из Неготина, Зоран Пејчић из Бора и Божидар Вукашиновић из Зајечара. Тадашњи наш члан УО АК србије био колега Милосав Стојиљковић, из Неогтина, дисциплински тужилац Микица Срећковић адвокат из Бољевца а председник Дисциплинског суда је поново постала Љиљана Симоновић.
     Током 1998. године нагло је повећан број чланова наше коморе. Било нас је 147.
     Следеће руководство наше коморе изабрано је наизборној Скупштини 2001. Године. Тада је за председника изабран Божидар Вукашиновић а за секретара Весна Бланић, обоје из Зајечара. Чланови Уо били су јш Живота Стојановић, адвокат из Књажевца, Зоран Пејчић, адвокат из Бора, Бранислав Јовановић и Зоран Вујичић из Неготина и Миодраг Николов из Зајечара. Наш члан УО АК Србије био је у том мандату Милосав Стојиљковић из Неготина.
     2005. године за председника нашекоморе изабран је колега Зоран Вујичић из Неготина а чланови Уо били су Биљана Дражевић, Живадин Богдановић и Небојша Грамић сви из Зајечара, Миодраг Ђорђевић из Неготина, Маја Рамовић из Бора и Надица Динић из Сокобање.
     Најновије руководство наше коморе, које још увек њоме руководи изабрано је 2009. Године а његов састав је исти као и претходни осим што је уместо Маје Рамовић изабран колега Небојша Живановић из Бора и уместо Надице Динић колега Данило Михајловић из Кладова. Наш члан УО АК Србије у два мандата је Божидар Вукашиновић а садашњи председник Дисциплинског суда колега Горан Сајевић изабран је за судију Дисциплинског суда АК Србије док је актуелни дисциплински тужилац колега Бранислав Јовановић из Неготина.
     Рад наше коморе је у 40.-то годишњој историју био успешан. Многе наше колеге добитници су бројних признања које АК Србије додељује за успешан рад и допринос развоју адвокатуре.
     Наредна године је изборна година и тада ће бити изабрано ново руководство наше коморе, надам се исто тако успешно као и досадашња.
     Хвала Вам на стрпљењу. Захваљујем се јер изношење података носи ризик досаде али сматрам да је било интересантно подсетити се наших почетака и колега од којих више многи нису међу нама.
     Још једном свим колегама у Србији честитам јубилеј 150 година адвокатуре у Србији а колегама из АК Зајечар 40 година од оснивања.
Хвала.

     (Говор одржан на годишњој Скупштини Адвокатске коморе Зајечар дана 27.04.2012.године)

Божидар Вукашиновић, 
адвокат из Зајечара